Rittenkalender 2018 online!

Op zaterdag 17 februari vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats in de foyer van het KNHS centrum te Ermelo.

Tijdens de vergadering kijkt men terug op het afgelopen jaar maar ook vooruit naar het komende seizoen. Een van de zaken welke hier altijd gepresenteerd worden is de rittenkalender voor het komende seizoen. Klik HIER om deze te bekijken. Ook zijn er met het seizoen wat in mei gaat beginnen enkele wijzigingen doorgevoerd.

Het reglement CTA-Plus is komen te vervallen en daarvoor in de plaats zal het internationale reglement van de AIAT gehanteerd gaan worden. De wedstrijden welke in het verleden onder de naam ”CTA-Plus” georganiseerd werden zullen in de toekomst worden aangeduid als CIAT wat staat voor ” Concours International d’ Attelage de Tradition”. Hiermee sluiten we aan bij de ons omringende landen waar dit reglement al langer gehanteerd wordt en daarmee scheppen we meer duidelijkheid voor onze deelnemers maar ook voor deelnemers uit het buitenland.

Ook is besloten dat er op enkele evenementen het komende seizoen open selectiemomenten zijn voor deelname aan het Nederlands Kampioenschap te Soest op 8 september a.s. Hier zal men, naast de gebruikelijke manier van selectie door deelname aan het CTA, kunnen worden uitgenodigd voor het NK zonder deel te nemen aan de presentatie. Deze mogelijkheid is er voor zowel leden als niet leden van de NVTG. De niet leden hebben wel als voorwaarde dat zij lid dienen te worden van de NVTG voor 1 augustus 2018. Tijdens deze momenten zal er naast de selectiemogelijkheid ook gekeken worden naar de technische staat van het rijtuig, de veiligheid en het dierenwelzijn.

Om precies te zien wat er allemaal is gewijzigd kunt u de reglementen bekijken door HIER te klikken.