”Om Ommen”

De Vechtdalkoetsiers hebben een traditie gevestigd. Zoals elk jaar staat Ommen op 5 mei in het teken van ´OM OMMEN´: onze prachtige dagrit door het Stuwwallenlandschap rond de gemeente Ommen en door de gemeente zelf.

Na ontvangst met koffie en krentenwegge begint vanaf 10:00 uur de ochtendrit van ongeveer 14 kilometer. De rit voert ons naar het mooie gebied ten noorden van Ommen. Na 8 kilometer hebben wij een mooie locatie gevonden voor onze Sherrystop. De lunch wordt u aangeboden in het centrum van de gemeente Ommen. Tijdens de lunch zal de prijsuitreiking van de publieksjurering plaatsvinden.

Voor de middagrit van ongeveer 9 kilometer gaan we naar de zuidkant van de Vecht. De middagrit zal in colonne worden verreden. Aansluitend volgt het defilé rondom de kerk in het stadscentrum onder het genot van een glas champagne.

´Om Ommen´ is zo langzamerhand een begrip, dat garant staat voor een uniek evenement. De afgelopen jaren hebben ‘de oude fietsen’ een geweldige bijdrage geleverd aan het succes en ook dit jaar zijn enkelen weer van de partij. Ook kunt u zich net als in voorgaande jaren opgeven voor de beoordeling van uw aanspanning door de juryleden van de NVTG.

Wij hopen op uw deelname en verzoeken u daarvoor het aanmeldingsformulier ingevuld voor 28 april 2018 aan ons terug te zenden. Klik HIER om het aanmeldingsformulier te downloaden. Namens de gezamenlijke horeca mogen wij u na afloop een maaltijd aanbieden tegen gereduceerd tarief. Mocht u vragen of suggesties hebben, dan vernemen wij dat graag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carla Masselink via omommen@hotmail.nl

Met vriendelijke groeten,

Namens De Vechtdalkoetsiers,
Carla Masselink.