”Concours Hippique Rouveen”

Via het enthousiaste bestuur van de NVTG kreeg ik de gelegenheid om namens de Stichting Paard & Sport Rouveen u ons evenement onder de aandacht te brengen. Dat doe ik graag met dit bericht. In het bijzonder omdat we ca. 15 jaar geleden een aantal jaren achtereen een koetsentocht met uw vereniging hebben georganiseerd en ons (en onze dorpsbewoners) dat toen al heel goed bevallen is.

Wij nodigen u ook uit omdat we wat te vieren hebben als organisatie van het Concours Hippique Rouveen; dit jaar is de 60e editie van dit karakteristieke en traditionele evenement. Speciaal hiervoor willen we een koetsentocht aanbieden aan de liefhebbers en deelnemers. En zeker ook aan onze dorpsgenoten en alle andere liefhebbers van de paardensport en historie die langs de route gaan staan. Zij weten zeker te weten de mooie koetsen over onze monumentale Oude Rijksweg in Rouveen en Staphorst erg te waarderen. Het is een belevenis en als organisatie gaan we er veel, zoniet alles aan doen om dit maximaal te laten zijn.

Het is niet meer mogelijk om ook een officieel juryteam naar Rouveen te laten afreizen. Dit lossen we als organisatie op; we gaan een gelegenheidsjury in stelling brengen die het schoonste geheel en de origineelste aanspanningen gaan waarderen met een aantal mooie prijzen en bovenal de eer en roem.

artikel
Als organisatie zorgen wij voor een goede verkeersbegeleiding. De tocht zal in een stoet gereden worden, gegroepeerd. De start is om 18.30 uur, het terrein is open vanaf 16 uur. De start locatie is op ons evenemententerrein waar ook vrijdag en zaterdag het Concours Hippique zal plaatsvinden. Hier wordt door ons ook voor de innerlijke mens gezorgd, zowel bij aankomst als bij terugkomst. Vanaf het terrein vertrekken we deels door het buitengebied naar het marktplein in Staphorst, waar een eerste stop zal zijn met ongetwijfeld veel belangstellenden. Ook hier zal koffie, koek en broodjes aangeboden worden. Vanaf het marktplein in Staphorst wordt de tocht vervolgd naar Rouveen, over de monumentale Oude Rijksweg met haar veel rietgedekte monumenten in streekeigen kleuren. De laatste bestemming zal het kerkplein in Rouveen zijn, welke dichtbij het evenemententerrein is gelegen. Op het kerkplein zullen we circa 20.30 uur arriveren, waarna we uiterlijk 21.00 uur terug zijn voor het uitspannen en napraten.

We stellen het zeer op prijs als wij u mogen verwelkomen als deelnemer. Geef je op via info@chrouveen.nl Ook kunt u contact met mij opnemen, bij voorkeur per mail waarna we ook een terugbel afspraak kunnen maken als u daar prijs op stelt.

Wij hopen u hiermee zo goed mogelijk te hebben geïnformeerd, ons enthousiasme over te brengen en zien u dan ook heel graag in gastvrij en publieksrijk Rouveen!

met vriendelijke groet,
namens Stichting Paard & Sport Rouveen
Henk Lassche.