”Eschrit te Tubbergen voorlopig in de ijskast”

Na 25 jaar de “Eschrit” in de gemeente Tubbergen te hebben georganiseerd heeft het stichtingsbestuur tijdens haar evaluatievergadering op 10 september jl. besloten te zullen gaan stoppen met het organiseren van een rit met authentieke rijtuigen.

Het hing reeds een beetje in de lucht want ver voor de laatste jubileumrit hadden een aantal bestuursleden al aangegeven te willen stoppen. Een aantal meerdere factoren zoals de matige publieke belangstelling, het financieel rond krijgen van de organisatie, de steeds grotere eisen gesteld aan de inhoud van het zgn. calamiteitenplan en voor de toekomst de mogelijk moeilijke infrastructuur bij de start hebben er toe bijgedragen dit moeilijke besluit te nemen.

Dank gaat natuurlijk uit naar alle sponsoren die de rit ieder jaar hebben ondersteund m.n. de hoofdsponsor TMZ zonder wie de organisatie in lengte van jaren niet mogelijk was geweest.

In 2019 bestaat de Twentse Rijtuig- en Arresleevereniging “de Koets’Keerls” 50 jaar en er zullen ongetwijfeld voldoende activiteiten in Twente georganiseerd worden om deze leemte op te vullen.

EschritWij danken uiteraard ook alle deelnemers aan onze mooie rit, zonder hen konden wij dit evenement helemaal niet organiseren. Mocht er in de toekomst toch weer een evenement mogelijk zijn dan hopen we weer op u te mogen rekenen. De stichting “Eschrit Tubbergen” zal in naam blijven bestaan om mogelijk in de (verre) toekomst eenvoudiger een activiteit met authentieke rijtuigen weer te kunnen oppakken. Voor rijders met authentieke aanspanningen blijft het mogelijk om in ons mooie Twente te blijven rijden. Wij bevelen hiervoor de Twenterit van de Koets’nKeerls warm aan. Deze rit wordt doorgaans gehouden op de eerste zondag van juni.

Bestuur Stichting Eschrit Tubbergen.