” Rijtuigentocht Leek”

Beste Dames en Heren,

Eind vorig jaar hebben wij u bericht dat ook in 2019 weer een rijtuigentocht zal worden gehouden vanaf de Borg Nienoord in Leek.

Deze tocht zal, zoals al eerder bij U aangegeven, plaats vinden op zondag 26 mei aanstaande.

Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang en naar het zich laat aanzien zal de route ons dan, naast enkele dorpen, door het natuurrijke grensgebied van Groningen en Noord-Drenthe voeren.

Natuurlijk zal daarbij de inwendige mens niet worden vergeten zoals u van ons gewend bent.

Het belooft weer een prachtige tocht te worden waaraan onder andere de Compagnie tot Instandhouding van het Oude Gerij, de stichting Westerkwartier Paardenkwartier en de club Rijden en Glijden medewerking verlenen. Inmiddels kunt ook U zich aanmelden. Dit kan uiteraard per mail bij mevrouw Joyce Haarman via jeehaa44@gmail.com maar ook schriftelijk bij Museum Nienoord, Nienoord 1, 9300AC LEEK.

Wij zien uw inschrijving met belangstelling tegemoet.

Zodra er meer bekend is rond de definitieve route en de overige voorwaarden tot deelname zullen wij u daar uiteraard over informeren.

Met vriendelijke groet,

Drs. Geert Pruiksma
Directeur Museum Nienoord,
Borg en Nationaal Rijtuigmuseum.