”Rijtuigentocht Leek”

Beste Lezers,

Wij hebben u eind vorig jaar al geïnformeerd dat wij in 2020 weer een rijtuigentocht willen organiseren vanaf het landgoed Nienoord in Leek. Zoals bekend zijn wij als museum Nienoord druk bezig met de voorbereidingen om deze tocht te organiseren in het komend voorjaar en wel op zondag 17 mei aanstaande.

De tochten die wij de afgelopen twee jaar hebben gehouden zijn in alle opzichten zeer geslaagd te noemen. De derde rijtuigentocht met authentiek gerij zal ons voeren door het westelijk deel van de gemeente Westerkwartier. Na vertrek van de borg Nienoord doen we een aantal plaatsen aan waaronder Tolbert, Niebert, Nuis en Boerakker. De afwisseling van enerzijds bebouwing en anderzijds natuur maakt het weer tot een gevarieerde rit van ongeveer 20 kilometer.

Culturele aspecten als de Coendersborg, ’t Rieuw, een Struisvogelhouderij en tot slot een defilé op de Dam in Leek maken het geheel compleet. En aansluitend uiteraard ons Koetsiersdiner. Het programmaboekje zal u in een later stadium worden gestuurd, waarin de route is vermeld, de aanvangstijden en de drie stops.

Vanaf vandaag kunt u zich inschrijven.
1. Het inschrijfformulier voor koetsiers is HIER te downloaden.
2. Het inschrijfformulier voor “gasten” is HIER te downloaden. Hier geldt: vol is vol, het aantal plaatsen is beperkt en de aanmelding is pas definitief als het geld is overgemaakt.

Graag vooraf per bank betalen: nummer NL85RABO0335133525 t.n.v. Stichting Museum Nienoord.

Om vroeg te kunnen bepalen of zich voor de tocht voldoende deelnemers melden, ontvangen wij graag uw inschrijfformulier voor 25 februari 2020 a.s.aan evenementen@museumnienoord.nl Even ter attentie: dit is een ander adres dan wij in een eerder stadium hebben gebruikt.

Wij zien uit naar uw aanmelding en hopen u vervolgens op 17 mei te mogen begroeten!

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Joyce Haarman via het emailadres evenementen@museumnienoord.nl

Namens Museum Nienoord, Borg en Nationaal Rijtuigmuseum.
B. Hoekstra, Voorzitter commissie koetsentocht.