” Save the Date ”

Beste dames, heren,

In de feestmaand december wordt door velen even terug gekeken op het bijna afgelopen jaar.

2018 Stond voor ons in het teken van het zestig jarig bestaan van het Nationaal Rijtuigmuseum. De koetsentocht door het Westerkwartier met authentiek gerij op 27 mei jongstleden was voor het museum één van de hoogtepunten van dit jubileum.

Onder uitmuntende weersomstandigheden is, mee door uw aanwezigheid, een prachtige rit gemaakt door het Westerkwartier onder het motto “verbinden”, vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling.

Zo’n schitterende tocht vraagt om meer,
En gelet op de positieve feedback die we van veel kanten hebben gekregen is besloten ook in 2019 weer een koetsentocht te organiseren. Inmiddels zijn de voorbereidingen daarvoor in volle gang. De route kunnen we u helaas nog niet vertellen, maar zeker is wel dat we starten op de Borg Nienoord. Wat we wel kunnen meedelen is de datum en die is: Zondag 26 mei 2019.

Noteert u die datum alstublieft alvast in uw nieuwe agenda zodat die dag gereserveerd blijft voor (weer) een fantastische koetsentocht in Leek. Via deze vroegtijdige mededeling hopen wij dat u 26 mei 2019 ook weer van de partij bent. Wij verheugen ons op uw komst !

Rest nog u prettige Kerstdagen toe te wensen en een in alle opzichten gezond en goed 2019.

Met vriendelijke groet,

Drs. Geert Pruiksma
Directeur Museum Nienoord,
Borg en Nationaal Rijtuigmuseum.