”Update coronavirus”

Geachte Lezers,

De overheid heeft besloten dat er vanaf 23 maart scherpere maatregelen gelden om zo de verspreiding van het Corona Virus aan banden te leggen. Deze maatregelen hebben betrekking op alle mensen, bedrijven en verenigingen in Nederland. Zo ook op de NVTG.

Voor het komend seizoen staan een aantal mooie ritten en evenementen op de kalender. Echter door de maatregelen die de overheid, burgers en instanties heeft opgelegd worden veel geplande evenementen en bijeenkomsten afgelast of uitgesteld tot 1 juni. Besluiten over het doorgaan van ritten en evenementen die worden ondersteund door de NVTG, worden genomen door de organiserende verenging.

De KNHS en FNRS hebben een duidelijk overzicht van maatregelen opgesteld, die betrekking hebben op hippische evenementen en aanverwante verengingsbijeenkomsten. De NVTG zal samen met de KNHS deze maatregelen handhaven en communiceren naar de leden en verengingen. Vragen omtrent ritten en evenementen die worden afgelast of uitgesteld, zullen wij in samenspraak met de organiserende verenging voor u beantwoorden.

Om duidelijkheid te scheppen in de besluitvorming die geldt tot 1 juni hebben we de meest relevante bepalingen voor u op een rij gezet.

Vergunningsplichtige wedstrijden en evenementen tot 1 juni verboden.

De overheid stelt dat er geen evenementen die planbaar én vergunningsplichtig zijn georganiseerd mogen worden gehouden tot 1 juni.
Voor alle andere wedstrijden, evenementen en samenkomsten geldt een verbod tot en met 6 april. Deze maatregel betreft alle wedstrijden, ongeacht niveau en competities. De KNHS brengt in ieder geval tot en met 6 april geen wedstrijdafdrachten in rekening voor afgelaste wedstrijden. Wat de maatregel omtrent sportwedstrijden en competities wordt na 6 april is nog niet bekend. De overheid geeft hier uiterlijk 6 april meer duidelijkheid over.

Gemeenten kunnen voor locaties een groepsvormingsverbod opleggen.

Een burgemeester kan bepalen dat een bepaalde locatie, wijk of straat een verbod op groepsvorming krijgt. Dit betekent dat er op deze plaats geen groepsvorming mag plaatsvinden met meer dan 3 personen. Van verboden groepsvorming is sprake als drie of meer personen die geen huishouden vormen, niet de 1,5 meter afstand in acht nemen.
Indien een paardensportaccommodatie in een locatie of wijk valt waar dit verbod geldt, dan moeten er extra maatregelen genomen worden om groepsvorming te voorkomen.
Een boete is mogelijk indien men zicht niet aan de geldende regels van de gemeente houdt. De exacte hoogte van de boete moet nog worden vastgesteld. Men moet rekening houden met een boete die kan oplopen tot € 400,- voor personen. Voor bedrijven kan de boete oplopen tot € 4.000,-.
Hou de berichtgeving van de gemeente in de gaten zodat u weet voor welke locaties een verbod geldt.

Vervoer paarden.

Het vervoeren van paarden is niet verboden. Wij adviseren echter iedereen zoveel mogelijk de paarden op de eigen stal te laten staan en geen mensen en paarden van buitenaf toe te laten op je eigen accommodatie.

Uitzonderingspositie paardenbedrijven koesteren.

De door de KNHS, FNRS, SRP en NOC*NSF gerealiseerde uitzonderingspositie in verband met de gezondheid en het welzijn van de paarden blijft van kracht. Daardoor is het voor paardeneigenaren, met aangepast beleid, nog steeds onder strenge voorwaarden toegestaan om voor hun paarden te zorgen
Alle andere sporters in Nederland mogen op geen enkele wijze hun sport bij hun club of vereniging uitoefenen tot minimaal 6 april 2020. Deze uitzonderingspositie voor de paardenhouderij willen wij graag behouden. Het is daarom extra belangrijk om deze mogelijkheid te koesteren en uiterst voorzichtig en begripvol met deze situatie om te gaan. Om deze uitzonderingspositie te behouden, dient iedereen in onze branche mee te werken aan een verantwoord beleid voor mens en dier.

Wij begrijpen dat dit voor ieder van u vervelende gevolgen zal hebben in aanloop naar het nieuwe seizoen. Maar vragen uw begrip voor deze situatie.

Mocht u naar aanleiding van de bovengenoemde maatregelen vragen hebben. Neemt u dan gerust contact op met het secretariaat van de NVTG door HIER te klikken.

Met vriendelijk groet,
Het bestuur van de NVTG.