”Workshop hoeden maken”

Vorig jaar hebben we de fam. Plooij bereid gevonden om een hoedenworkshop te geven aan belangstellenden van de NVTG. Deze workshop is 2x gegeven en met groot succes.

Een aantal deelnemers was zo enthousiast dat zij meteen riepen: Volgend jaar weer. Wij willen graag ons best doen om ook dit najaar de fam. Plooij achter ons plan te laten staan.

Daarvoor moeten we kijken hoeveel belangstelling er is. De data waarop het dit jaar kan plaatsvinden zijn de zaterdagen 9 of 23 november.

Vorig jaar begonnen we om ca. 10 uur en halverwege de middag gingen we naar huis met een prachtige door ons zelf gemaakte hoed. Er was voldoende hulp aanwezig voor de iets minder handige onder ons. We hebben genoten.

De prijs voor deze workshop was in 2018 € 35,- voor hoed, decoratie en koffie/thee (met wat lekkers) en lunch. Of deze prijs gelijk blijft weten we nog niet maar zal vast niet veel verschillen.

Wanneer u belangstelling heb dan horen wij dat graag per mail van u!

U kunt uw belangstelling kenbaar maken via een mail aan Evelyn Ketz via ketz@kpnmail.nl of Riet Hoevers via hageriet@gmail.com

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet
Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de NVTG,
Riet Hoevers.