Doelstelling

doelstelling Dit is het credo van de eerste voorzitter van de in 2001 opgerichte NVTG, Siebe Rijploeg.

U kunt natuurlijk een rijtuig gaan bekijken in één van de musea. Maar is het niet veel leuker om een rijtuig te zien met het paard ( of de paarden) ervoor en op de bok een koetsier en passagiers die eruit zien of zij zo uit het begin van de vorige eeuw zijn gekomen?

De NVTG stimuleert het rijdend houden van het Nederlands erfgoed aan rijtuigen, karren en arresleeën. Ze zorgt, door middel van het opleiden van juryleden, voor de overdracht en het in stand houden van alle kennis die er is over de rijtuigen uit de periode van ca 1850 tot 1930.

De kennis wordt aangewend om tijdens een Concours Traditionele Aanspanningen deelnemende combinaties in de gelegenheid te stellen zich te laten beoordelen. Gelet wordt o.a. of de staat waarin het rijtuig zich bevindt overeenstemt met de leeftijd van het rijtuig. Verder wordt er gekeken naar de kleding van de koetsier, grooms en de passagiers, de staat van de tuigen, de conditie van het paard en de staat van het beslag. Het eerste aandachtspunt is altijd de veiligheid van de aanspanning: is het in dusdanige staat dat het geacht wordt veilig aan het verkeer deel te nemen.

doelstelling01De NVTG is verheugd dat tegenwoordig nog zo’n 15 á 20 organisaties in ons land evenementen voor het authentieke gerij organiseren. Zij organiseren een CTA, CIAT of een rit voor deelnemers met het authentieke gerij waarbij onze leden zich tijdens de CTA kunnen selecteren voor de jaarlijkse kampioenschappen die altijd in september worden georganiseerd. In de grensstreken van ons land zien we dat er ook deelnemers uit de omringende landen deelnemen aan deze evenementen.

klik HIER om de agenda te bekijken voor de evenementen van 2020.

doelstelling02Hoewel de sport of zo U wilt de hobby die door de leden van de NVTG wordt beoefend een speciale plaats inneemt tussen de hippische sport en folklore in, is door de leden in 2006 besloten dat de NVTG zich aansloot bij de overkoepelende organisatie voor de paardensport, De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). In 2014 is de contractduur van deze aansluiting te komen vervallen. Onderhandelingen met de KNHS hebben ervoor gezorgd dat we sinds April 2014 Partner van de KNHS zijn geworden. De KNHS erkent de NVTG als de nationale organisatie voor natuurlijke personen die zich inzetten voor behoud van het traditionele gerij in de meest brede zin.

klik HIER om de website te bekijken voor meer informatie omtrent de KNHS.

doelstelling03De AIAT staat voor Association Internationale d’Attelage de Tradition en is de overkoepelende vereniging in Europa op het gebied van traditioneel gerij. Het reglement voor de CIAT wedstrijden wordt door hun vastgesteld en alle organiserende verenigingen zijn op hun beurt weer lid van de AIAT of aangesloten bij een landelijke vereniging die vervolgens is aangesloten bij de AIAT. De NVTG is sinds 2016 aangesloten bij de AIAT met als doel om organisaties die een CIAT willen organiseren te kunnen ondersteunen en het opzetten van dergelijke wedstrijden daarmee te vergemakkelijken.

klik HIER om de website te bekijken voor meer informatie omtrent de AIAT.