Ringsteken

Ringsteken of ringrijden is een traditie waarbij men vanaf een aanspanning, een lans door een ring probeert te steken. Deze traditie, die in sommige streken als sport beoefend wordt, komt voor in delen van Nederland, Duitsland en Denemarken. Sommige ringsteekwedstrijden slagen erin veel toeristische belangstelling te wekken.

Ringsteken is meer gericht op het folkloristische aspect al mag het wedstrijdelement en het enthousiasme van de deelnemers niet vergeten worden. Een aantal keren per jaar verschijnen deze schitterende combinaties in diverse dorpsstraten en op pleinen om het publiek te vermaken en uiteraard wordt er fel gestreden om de prijzen die er te verdienen vallen. De ringrijders worden bijgestaan door een aantal juryleden en een speaker. Samen zorgen zij ervoor dat het folkloristische ringsteken, zoals dat vroeger ook zo vaak werd gedaan, in stand wordt gehouden. Het ringsteken is enige eeuwen geleden ontstaan als spel op jaarmarkten, waar alle boeren zich verzamelden. Tegenwoordig worden er vaak speciale evenementen voor georganiseerd of wordt het ringsteken op Koningsdag uitgevoerd. Vaak gaat het gepaard met ander folkloristisch vertoon, zoals een optocht met historische boerenwagens of een markt met oude ambachten en klederdrachten.

Varianten.

Het ringrijden kan op meerdere manieren beoefend worden. We zien dat er in de verschillende regio’s in ons land ook verschillende reglementen worden gehanteerd. in de regio’s Friesland en Zeeland kent men de meeste ringsteekwedstrijden welke in ons land worden georganiseerd.

  • Friese variant.

ringsteken01In Friesland kent men 2 verenigingen welke actief zijn in de organisatie van ringsteekwedstrijden. Het Friese Tuigpaard is een vereniging welke volgens de traditie ringsteekwedstrijden organiseert. Alle deelnemers aan deze ringsteekwedstrijden zijn in het bezit van een krompanelen sjees, Dame en heer dragen het Friese kostuum wat ongeveer stamt uit het jaar 1850 en alle combinaties hebben een Fries paard voor de authentieke sjezen gespannen.

De Friese aanspanning organiseert ringsteekwedstrijden met alle andere vormen van het authentieke gerij. Beide verenigingen hanteren wel nagenoeg hetzelfde reglement.

Het ringrijden is in Friesland een van de oudste vormen van paardensport. De ringen worden gestoken vanuit handjes welke aan de rechterzijde van het parcours zijn opgesteld. In de handjes zit een magneetje zodat de ring er niet uitvalt. De ring wordt gestoken met een houten pistooltje. De ringen dienen duidelijk om het stokje te zitten en zo aan de jury worden getoond. Er moet in een vlot tempo worden gereden, galop is niet toegestaan. Wordt er te langzaam gereden of heeft men te veel galop? dan worden strafpunten toegekend. Om discussie tegen te gaan over wel of niet te langzaam rijden wordt tijdens het ringrijden van alle deelnemers de tijd opgenomen en opgeschreven zodat dit na afloop van de wedstrijd aan de deelnemers getoond kan worden bij eventuele discussie.

Kijk voor meer informatie op de WEBSITE van de Friese Aanspanning, of op de WEBSITE van het Friese Tuigpaard.

  • Zeeuwse variant.

ringsteken02In Zeeland spreekt men van het ”Sjezen rijden” wanneer men daar gaat ringsteken met een rijtuig.

Een sjees is een tweewielige (antieke) wagen, achter een paard gespannen. In de sjees zitten een man en vrouw, beide in Zeeuwse klederdracht. Het is natuurlijk helemaal leuk als er ook nog kinderen in klederdracht in de sjees meerijden.

De man ment het paard, de vrouw probeert de ring te steken met de lans. De man stuurt het paard in draf over het parcours waarbij onderweg drie tot vier ringen boven de weg in een ijzeren bus hangen. Het gaat erom zoveel mogelijk ringen te steken, het gaat niet om de snelheid waarmee dat gebeurt, al moet het paard wel draven onder de te steken ring. De sjees en het paard moeten versierd zijn. Versiering mag alleen met “levend”materiaal dus niet met kunstbloemen o.i.d. De combinatie van een met bloemen versierde sjees, versierd paard en in klederdracht gehuld
paar is een prachtig gezicht en trekt in Zeeland altijd vele toeschouwers.

Kijk voor meer informatie op de WEBSITE van de Zeeuwse Ringrijdersvereniging.

  • Noord – Holland.

Ook in Noord – Holland kent men een actieve vorm van het ringsteken. reglementair wijken de regels hier niet veel af van de reglementen die men in Friesland hanteert. Ook is hier de beschikbare tijd en de lokale traditie bepalend voor het aantal ronden dat gereden kan worden evenals de puntentelling voor het aantal gestoken ringen.

De prijzen bestaan van oudsher uit fraaie gebruiksvoorwerpen bij het ringsteken en voor de altijd toegevoegde onderdelen: schoonste geheel, bestgaande paard, wijze van mennen en bestaan vaak uit geldprijzen of waardebonnen.

Kijk voor meer informatie omtrent de wedstrijden in Noord – Holland op de WEBSITE van de Vrienden van het Aangespannen paard Noord – Holland.