Privacyverklaring

Privacyverklaring.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan:INFO@NVTG.EU

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel
Welke persoonsgegevens
Grondslag
Bewaartermijn
Ontvangers van de gegevens
Onderzoeken of u lid wilt worden en/of het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst. • Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• Mobiel nummer
• E-mail adres
• Bankgegevens
• Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt, gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Indien u het lidmaatschap beëindigd worden uw gegevens bewaard in het archief van de NVTG.

• Bestuur NVTG
• Jury NVTG
Administratie • Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• Mobiel nummer
• E-mail adres
• Bankgegevens
• Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Indien u het lidmaatschap beëindigd worden uw gegevens bewaard in het archief van de NVTG.

• Bestuur NVTG
• Jury NVTG
Het verrichten en versturen van aankopen, geschenken, foldermateriaal e.d. • Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• Mobiel nummer
• E-mail adres
• Bankgegevens
• Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Indien u het lidmaatschap beëindigd worden uw gegevens bewaard in het archief van de NVTG.

• Producent
• Vervoerder
• Bestuur NVTG
• Jury NVTG
Versturen digitale berichten, waaronder de nieuwsbrief • Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is. • Websitetools
• Webmaster
• Bestuur NVTG
• Jury NVTG
Versturen berichten van derden, waaronder organisaties, verenigingen en sponsoren. • Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres
Toestemming Zolang als men aangemeld is. • Sponsoren
• Verenigingen
• Bestuur NVTG
• Jury NVTG
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren • Cookies
• IP-gegevens
Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd. • Webmaster
• Analytics tools

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden.

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens.

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens.

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen.

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites.

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid.

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens.

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via info@nvtg.eu

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens.

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Terug naar de Homepage