Lidmaatschap

De NVTG kent zoals het in de akte van oprichting staat omschreven als lid:

  • Natuurlijke personen in het bezit van een authentieke aanspanning.
  • Natuurlijke personen in het bezit van een nieuw gerij, naar authentiek voorbeeld gemaakt conform de reglementen.
  • Natuurlijke personen als (aspirant)bestuurslid en/of (aspirant)jurylid en/of door het bestuur benoemde functionarissen.

lidmaatschap01 Aspirant bestuursleden en aspirant juryleden zijn degenen die zich beschikbaar stellen voor benoeming voor die functie; Maar ook personen die het traditioneel gerij een warm hart toedichten en (nog) geen aanspanning bezitten worden van harte welkom geheten om in contact te treden met het bestuur over een lidmaatschap.

De NVTG stimuleert haar leden lid te worden van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS) indien zij dat door lidmaatschap van een andere hippische vereniging of door het bezit van het koetsiersbewijs al niet zijn.

Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen en overige gegevens van alle leden zijn opgenomen. Dit register heeft conform de privacy wetgeving een beperkte openbaarheid. Het lidmaatschap van de NVTG houdt in dat de statuten en reglementen, wedstrijdbepalingen daaronder begrepen, van de NVTG, KNHS en de Federation Equestre International en de besluiten van organen en commissies van de NVTG, KNHS en de FEI nageleefd dienen te worden.

Het lidmaatschap bedraagt op dit moment € 35,- per jaar.

Wilt U zich aanmelden als lid van de NVTG?

  • Klik HIER om u online aan te melden en na het aanmelden keert u terug op deze pagina.
  • Of neemt u contact op het het secretariaat door HIER te klikken.