Restauratiecompetitie

restauratiecomeptitieOnder auspiciën van de NVTG is in samenwerking met rijtuigrestaurateur en -bouwer Chr. van den Heuvel te Valkenswaard de restauratiecompetitie 2018 van start gegaan.

De competitie staat open voor iedere amateur die een rijtuig restaureert en /of naar klassiek voorbeeld bouwt. (U hoeft dus geen lid van de NVTG te zijn!). De competitie zal gehouden worden in het rijtuigmuseum van Van den Heuvel in Valkenswaard tijdens hun bekende “Open Dagen” in november 2018.

Op zondag zal de jurering voor de restauratiecompetitie met aansluitende de prijsuitreiking gehouden worden. Aan deze trofee is een geldbedrag verbonden, ook ter beschikking gesteld door de firma Van den Heuvel & Zonen B.V. uit Valkenswaard .

Ervaren rijtuig restaurateurs binnen de de Nederlandse Vereniging Traditioneel Gerij staan ter beschikking om U met raad (en daad) bij te staan bij het zoeken naar de beste oplossing voor de restauratie mocht U daartoe behoefte hebben.

De Commissie Restauratie Competitie NVTG.

Waaraan moet een restauratie voldoen om mee te kunnen dingen naar de Restauratie Competitie Wisseltrofee ?

  • Het rijtuig dient grotendeels zelf gerestaureerd te zijn. (niet iedereen is in staat hoepels te krimpen of een spaak te herstellen, maar het leeuwendeel wordt geacht zelf uitgevoerd te zijn)
  • Dit dient onderbouwd te kunnen worden aan de hand van fotomateriaal en een eigen verklaring over welke werkzaakheden zelf verricht zijn dient ondertekend bij de inschrijving ingeleverd te worden.
  • De restauratie mag niet langer dan 3 jaar geleden hebben plaatsgevonden.
  • De restauratie mag niet eerder gepresenteerd zijn op een restauratiecompetitie.
  • Personen die beroepsmatig werkzaam zijn in de rijtuigbouw of -restauratie zijn uitgesloten van deelname.
  • Mocht Uw rijtuig genomineerd worden, dan mag deze niet tijdens de competitie in Valkenswaard te koop aangeboden worden.
  • Genomineerden ontvangen een bijdrage in de vervoerskosten van het rijtuig naar Valkenswaard.

restauratiecompetitie01Uit het aanbod van gerestaureerde rijtuigen worden door de personen van de restauratiecompetitie drie rijtuigen genomineerd,

Deze rijtuigen worden tijdens de Open deur dagen bij Van den Heuvel te Valkenswaard, die dit jaar in november worden gehouden tentoongesteld op de stand van de NVTG.

Twee juryleden zullen tijdens de open deur dagen de ingezonden rijtuigen beoordelen.

Op de slotdag zal de Christiaan van den Heuvel Trofee aan de winnaar uitgereikt worden.

Aan deze trofee is bovendien een geldbedrag verbonden ook ter beschikking gesteld door de firma Van den Heuvel & Zonen B.V. uit Valkenswaard .

Het ledental van de Nederlandse Vereniging Traditioneel Gerij is inmiddels de 220 gepasseerd en de vereniging telt een aantal “oude rotten” in het restauratie vak.

Ook zijn er enkele professionele rijtuig restaurateurs en -bouwers lid van de vereniging. Deze mensen zijn graag bereid U van advies te dienen, indien U tijdens de restauratie of bouw op problemen mocht stuiten.

Voor vragen over de restauratiecompetitie of om u aan te melden kunt u terecht bij:

Dhr. Ad van der Pluijm
06 – 28 57 51 77
Of via een email bericht door HIER te klikken.