Voorwaarden

Deelname aan het “Nederlands Kampioenschap én Concours Traditionele Aanspanningen” van 14 september 2019.

De koetsiers die in het lopende seizoen voldoende punten hebben weten te scoren tijdens de CTA’s en volgens de reglementen voldoen aan alle voorwaarden worden uitgenodigd deel te nemen aan het officiële Nederlandse Kampioenschap Traditioneel Gerij. Daarnaast wordt op deze dag een Concours Traditionele Aanspanningen (CTA) gehouden dat openstaat voor iedereen die in het bezit is van een authentieke aanspanning, dan wel van een replica aanspanning volgens de normen en reglementen van de NVTG (U kunt ze HIER raadplegen), bij twijfel verzoeken wij u contact op te nemen met het secretariaat van de NVTG door HIER te klikken.

NB : Zoals aangegeven zal ook dit jaar op 14 september naast het Nederlands Kampioenschap in Diepenheim een Concours Traditionele Aanspanningen plaatsvinden. Echter voor het gehele evenement is er slechts plaats voor maximaal ? aanspanningen. Dit betekent dat deelname mogelijk is volgens onderstaande volgorde:

NKvoorwaarden

  • Geselecteerden voor het Nederlands Kampioenschap.
  • Deelnemers aan het CTA wat gelijktijdig wordt georganiseerd.
  • Deelnemers die lid zijn van de Koets ’n Keerls.
  • Overige deelnemers zijnde lid van de NVTG.
  • Overige deelnemers niet zijnde lid van de NVTG of de Koets ’n Keerls.

Genomineerden voor het Nederlands Kampioenschap worden uiterlijk na de CTA van 11 augustus 2019 (Kastelentocht Vorden) benaderd met de uitnodiging. Wit u deelnemen aan het CTA van 14 september 2019 kunt u zich nu inschrijven. Het presenteren van uw aanspanning aan de juryleden van de NVTG is facultatief, maar zeker aan te bevelen.

  • Direct online aanmelden kan door HIER te klikken.
  • Klik HIER om het aanmeldingsformulier te downloaden.
NB : Weet u nog niet zeker of u deel zult of kunnen nemen aan het Nederlands Kampioenschap en toch al verzekerd zijn van deelname in Diepenheim, schrijft u zich dan alvast in!

NKvoorwaarden03De Juryleden van de NVTG inspecteren voor aanvang van de tocht de aanspanningen. De NVTG behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten, indien naar zijn oordeel de aanspanning niet in overeenstemming is met wat van een deelnemer verwacht en verlangd wordt.

Indien naar het oordeel van de jury van de NVTG de aanspanning een gevaar kan opleveren voor inzittenden, publiek of andere deelnemers, kan uitsluiting eveneens volgen. Gronden kunnen bijvoorbeeld zijn: de slechte conditie van het paard, de kwaliteit van het tuig of de onervarenheid van paard(en) en/of koetsier.

NKvoorwaarden04Op het moment dat uw paard vervoerd wordt moet u ook het paardenpaspoort bij u hebben. Door middel van het paspoort moet u ook kunnen aantonen dat het paard volgens de voorschriften gevaccineerd is. Paardeneigenaren in Nederland zijn daarnaast ook verplicht om hun paarden te laten chippen, daarmee voldoen ze aan de wettelijke eisen voor registratie en identificatie. In samenwerking met de Koninklijke Marechaussee, de Politie en soms zelfs de Douane word door de Algemene Inspectiedienst (NVWA) regelmatig gecontroleerd op de naleving van regels op het gebied van veevervoer en verkeersregels. Evenementen, wedstrijden en paardemarkten zijn populaire momenten voor dit soort inspecties. Naast het opleggen van een boete kan ook uitsluiting van deelname aan het evenement het gevolg hiervan zijn. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor de sancties door de AIVD, noch voor gemaakte kosten.